Tarieven voor behandelingen

De tandarts zet zich in voor goede zorg bij de behandeling van uw gebit. Daarbij geven wij garantie op door ons geplaatste tandtechniek (waaronder kronen).

De kosten

De tandartsrekening is opgebouwd uit de verschillende verrichtingen tijdens een behandeling. Op de rekening staat elke verrichting omschreven met een code aangevuld en de datum waarop de behandeling is uitgevoerd. Aan elke code is een tarief gekoppeld dat is vastgesteld door de overheid. Deze tarieven vindt u hieronder met daarbij een uitleg over de betekenis van de codes.
• Omschrijving codes tandartstarieven (pdf)

Betalingswijzen

Het versturen van de rekeningen en de administratieve verwerking van betalingen hebben wij uitbesteed aan NMT FenCS.

Neem contact op met NMT FenCS voor de betalingsvoorwaarden en meer informatie.

Bij vragen over de factuur belt u met NMT FenCS.

Verzekeringen

U kunt zich bij vele verzekeraars voor tandheelkundige zorg verzekeren. Graag verwijzen wij u voor informatie over verzekeringen en de verschillen in dekking naar www.allesoverhetgebit.nl.